Przebudowa Kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Żeromskiego 9

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 21 czerwca 2017 roku.

Zakres przedmiotowy Projektu

Celem zadania było uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę sieci kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej, która odprowadzała ścieki sanitarne i wody opadowe wspólnym przewodem do kanalizacji miejskiej. Ponadto na niektórych odcinkach była ona niedrożna co powodowało, że w okresie intensywnych opadów następowało jej przepełnienie i wypływ ścieków w pomieszczeniach podziemia hali. W związku z powyższym zachodziła konieczność wykonania niezależnej sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Łączna długość sieci kanalizacyjnej zrealizowanej w ramach projektu wyniosła 1071,63 m.