Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem na Stadionie Ludowym w Sosnowcu

ue-program-745.jpg (2012-12-12 18:55:38)

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”, Działanie: 9.3. „Lokalna infrastruktura sportowa”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 30 listopada 2009 r.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 11. 227.740,75 zł.
Kwota dofinansowania wyniosła: 1.868.592,56 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec

 

Zakres przedmiotowy Projektu

Budowa ogólnodostępnego otwartego obiektu sportowego składającego się z boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 100m x 68m wraz z oświetleniem oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w postaci budynku kompleksu szatniowo- usługowego i parkingu na 45 miejsc.

 

Cele Projektu

Celem ogólnym Projektu jest zachęcenie mieszkańców Sosnowca do zwiększonej aktywności sportowej i rekreacyjnej poprzez poprawę warunków aktywnego spędzania wolnego czasu. Realizacja Projektu uzupełni infrastrukturę ogólnodostępnych obiektów sportowo – rekreacyjnych i przyczyni się do promocji aktywnego stylu życia i podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców. Rezultaty Projektu ograniczają wpływ niekorzystnych warunków infrastrukturalnych na stan zdrowia mieszkańców i przyczynią się do jego poprawy.

 

Rozpoczęcie realizacji Projektu:

  • budowa boiska o nawierzchni - 18 lutego 2009 r.,|
  • budowa budynku zaplecza szatniowo – usługowego – 15 kwietnia 2009 r.

 

Zakończenie budowy:

  • boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpiło w dniu 23 listopada 2009 r.,
  • zaplecza szatniowo – usługowego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpiło 14 czerwca 2010 r.

 

 

Zdjęcia w trakcie prac