Półkolonie - ZAPISY

 Zapraszamy wszystkie dzieci mieszkające w Sosnowcu (a także poza Sosnowcem) i uczęszczające do szkół podstawowych do zapisywania się na Półkolonie Letnie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

Zapisy elektroniczne prowadzone są na stronie MOSiR od 8 czerwca 2022 r. od godziny 12:00. Od 20 czerwca 2022r., od godziny 12:00 zostaną otwarte zapisy dla uczestników nie mieszkających w Sosnowcu. Grupy półkolonijne podzielone są rocznikami.

Koszt jednego turnusu wynosi 550,00 zł dla dziecka mieszkającego w Sosnowcu oraz 650,00 zł dla dziecka spoza Sosnowca. Jedno dziecko może zostać zapisane na jeden turnus półkolonii.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 266 34 26, wewn. 63,64 lub 65, codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z zapisami Regulaminu, gdzie dostępne są wszelkie informacje dotyczące dalszego postępowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej. 

Grafiki:

ZAPISY, WYBIERZ TURNUS: