Półkolonie - ZAPISY

Zapraszamy wszystkie dzieci mieszkające w Sosnowcu i/lub uczęszczające do sosnowieckich szkół podstawowych, a także te spoza Sosnowca do zapisywania się na Półkolonie Letnie 2024 organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zapisy elektroniczne prowadzone są na stronie MOSiR od 6 czerwca 2024 r. od godziny 12:00. Grupy półkolonijne podzielone są rocznikami.

Koszt jednego turnusu wynosi 700,00 zł dla dzieci mieszkających w Sosnowcu/ uczęszczających do sosnowieckich szkół podstawowych oraz 800,00 zł dla dzieci spoza Sosnowca. Jedno dziecko może zostać zapisane na jeden turnus półkolonii. Dopuszcza się udział dziecka w kolejnym turnusie, pod warunkiem, że w czwartek poprzedzający wybrany, dodatkowy turnus bilety nie zostały wyprzedane.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 266 34 26, wewn. 54,63,64 lub 65, codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z zapisami Regulaminu, gdzie dostępne są wszelkie informacje dotyczące dalszego postępowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej.

 Prezentujemy ogólne grafiki zajęć dla wszystkich turnusów. Poszczególne turnusy różnic się będą wyłącznie kolejnością zajęć.

ZAPISY, WYBIERZ TURNUS: