Półkolonie - ZAPISY

Zapraszamy wszystkie dzieci mieszkające w Sosnowcu (a także poza Sosnowcem) i/lub uczęszczające do szkół podstawowych do zapisywania się na Półkolonie Letnie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zapisy elektroniczne prowadzone są na stronie MOSiR od 5 czerwca 2023 r. od godziny 13:00 do czwartku poprzedzającego dany turnus. Grupy półkolonijne podzielone są rocznikami.

Koszt jednego turnusu wynosi 700,00 zł dla dziecka mieszkającego w Sosnowcu oraz 800,00 zł dla dziecka spoza Sosnowca. Jedno dziecko może zostać zapisane na jeden turnus półkolonii.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 266 34 26, wewn. 63,64 lub 65, codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z zapisami Regulaminu, gdzie dostępne są wszelkie informacje dotyczące dalszego postępowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej.

 

ZAPISY, WYBIERZ TURNUS: