Rodo

Inspektor Ochrony Danych:

Izabela Medyńska
kontakt: iod@mosir.sosnowiec.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH