Sport i rekreacja

przygotowanie do egzaminów pływackich

Na osoby ubiegające się o pracę w służbach publicznych lub na wielu polskich uczelniach jednym z warunków przyjęcia będzie będzie czekał test sprawności fizycznej. Egzamin będzie się składał m.in. z pływania.

Na ocenę sprawdzianu umiejętności pływania składają się ocena za technikę przepłynięcia wybranymi stylami, z czterech następujących: kraul na piersiach, kraul na grzbiecie, klasyczny (żabka), delfin.

Limit czasowy przeliczany na punkty, błędy techniczne w technice pływackiej wpływają na obniżenie wyniku sprawdzianu.

Zajęcia przygotowujemy wyłącznie pod kątem zdawanych egzaminów, aby zapewnić uczestnikom uzyskanie zadowalającego wyniku oraz rozwój zawodowy. Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze instruktorskiej, która posiada dużą wiedzę i umiejętności w ratownictwie wodnym, jesteśmy w stanie pomóc uzyskać stopień Ratownika WOPR.