Sport i rekreacja

zajęcia pływackie dla szkół oraz grup zorganizowanych

Realizacja ramowego planu nauczania pływania w klasach I-III, IV-VI. Głównym założeniem programu jest wyposażenie dzieci w takie umiejętności i wiadomości pływackie, aby po zakończeniu nauki mogły bezpiecznie poruszać się w środowisku wodnym.