Sport i rekreacja

SALS

Informujemy, że trwa nabór drużyn do Sosnowieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.

Drużyny można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ha-la.zagorze@mosir.sosnowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do piątku, 1 października 2021r włącznie.

Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail przedstawiciela drużyny (kapitana), który otrzyma potwierdzenie uczestnictwa po zakończeniu procedury naborowej. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie na konto Organizatora wpisowego w wysokości 100 zł oraz kaucji w wysokości 600 zł. W rozgrywkach SALS może wziąć udział maksimum 12 drużyn.

Mecze w ramach Sosnowieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki odbywać się będą w soboty lub nie-dziele począwszy od 16 października 2021 roku na terenie Hali Sportowej przy ulicy Baczyńskiego 4 w Sosnowcu.

We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek Sosnowieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki należy kontaktować się z Januszem Kapką, tel: 506 808 924, e-mail: hala.zagorze@mosir.sosnowiec.pl lub Leszkiem Słabym, tel: 508 065 931.

Zobacz również