Wiadomości

styp12

Informacja w sprawie Stypendium Sportowego Miasta Sosnowca

Zapraszamy do zapoznania się z " Informacją w sprawie naboru wniosków o przyznanie Stypendium Sportowego Miasta Sosnowca" oraz z "Informacją w sprawie wykazu Polskich Związków Sportowych"

Formularze: wniosku o przyznanie Stypendium Sportowego Miasta Sosnowca dostępne są na stronie  www.mosir.sosnowiec.pl w zakładce „Stypendia, Nagrody i Wyróżnienia": https://www.mosir.sosnowiec.pl/stypendia/stypendia-regulaminy-i-wnioski.html w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Sosnowiec w zakładce: "Stypendia sportowe": https://bip.mosir.sosnowiec.pl/menu-przedmiotowe/stypendia-sportowe.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w zakładce: "Wnioski do pobrania": https://www.bip.um.sosnowiec.pl/m,6175,stypendia-nagrody-wyroznienia-w-dziedzinie-sportu.html