Obiekty MOSiR

Park Dietla przy ul Żeromskiego
ul Żeromskiego

Park Dietla przy ul Żeromskiego

Miejsce potocznie zwane "Parkiem Żeromskiego" to park miejski założony po 1890 r. przez Heinricha Dietla, który, wraz z Pałacem Dietla, stanowi część kompleksu. 

Jest ciekawym przykładem kompozycji neoromantycznej, której centralnym punktem jest wzgórze z położoną na nim rzymsko-dorycką świątynią dumania zwaną świątynią Sybilli. Na terenie parku znajduje się także umiejscowiona wśród parkowych alejek fontanna.