Obiekty MOSiR

ul 3-go Maja 41

Pływalnia letnia przy ul 3-go Maja 41

Komunikat: „Na podstawie wyników badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium tj. Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. 40 - 158 Katowice, ul. Owocowa 8 - woda basenowa we wszystkich jej częściach obiektu  spełniają parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015 roku, poz. 2016)”

 

Pływalnia znajduje się w bliskim sąsiedztwie Parku Sieleckiego.

Odwiedzający Pływalnię na terenie obiektu korzystać mogą z:

- zespołu basenów kąpielowych,

- zjeżdżalni wodnej,

- wieży do skoków,

- placu zabaw,

- boisk sportowych,

- parkingu rowerowego,

- małej gastronomii.

Na terenie obiektu dostępny jest także pokój dla matek karmiących piersią, który został uruchomiony w 2012 roku oraz można skorzystać z bezprzewodowego internetu.