Obiekty MOSiR

ul 3-go Maja 41

Pływalnia letnia przy ul 3-go Maja 41

Komunikat: „Na podstawie wyników badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium tj. Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. 40 - 158 Katowice, ul. Owocowa 8 - woda basenowa we wszystkich jej częściach obiektu  spełniają parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015 roku, poz. 2016)”

 

Pływalnia znajduje się w bliskim sąsiedztwie Parku Sieleckiego.

Odwiedzający Pływalnię na terenie obiektu korzystać mogą z:

- zespołu basenów kąpielowych,

- zjeżdżalni wodnej,

- wieży do skoków,

- placu zabaw,

- boisk sportowych,

- parkingu rowerowego,

- małej gastronomii.

Na terenie obiektu dostępny jest także pokój dla matek karmiących piersią, który został uruchomiony w 2012 roku oraz można skorzystać z bezprzewodowego internetu.

 

 W sezonie letnim kąpielisko czynne będzie w okresie od 21 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku według następującego harmonogramu:

- 21 czerwca od 12.00 do 19.00

- od 22 czerwca do 14 sierpnia od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 19.00, a w piątki, soboty i niedziele od 10.00 do 20.00.

- od 15 sierpnia od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w piątki, soboty i niedziele od 10.00 do 19.00