Obiekty MOSiR

Pływalnia Kryta przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 46A
ul. Bohaterów Monte Cassino 46A

Pływalnia Kryta przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 46A

Obiekt wybudowany został dzięki wsparciu środków pochodzących z budżetu gminy oraz przy dofinansowaniu uzyskanym z Ministerstwa Sporu i Turystyki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundacji „Timken”.

Informujemy, że pływalnie kryte czynne są:
- w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:15 do 21:30.
- w soboty, niedziela i święta - w godzinach od 6:15 do 20:30.

 

Strefę wodną należy opuścić na 30 minut przed godziną zamknięcia obiektu.

 

Na terenie tego nowoczesnego obiektu znajdują się:

  • niecka basenowa o długości 25 metrów z ośmioma torami
  • niecka rekreacyjna
  • brodzik dla najmłodszych
  • sauna sucha
  • sauna parowa
  • widownia ze 104 miejscami dla publiczności
  • salki rehabilitacyjne

 

Komunikat:

„Na podstawie wyników badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium tj. Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. 40 - 158 Katowice, ul. Owocowa 8 - woda basenowa we wszystkich jej częściach obiektu oraz woda pod prysznicami spełniają parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r. poz.1230)”