Wiadomości

styp22

Nagrody i Wyróżnienia Prezydenta Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu za osiągnięcia z II kwartału 2022 roku

Zapraszamy do zapoznania się z "Informacją w sprawie naboru wniosków o przyznanie nagród/wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe" oraz "Informacją w sprawie naboru wniosków o przyznanie nagród pieniężnych/wyróżnień dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej"

Formularze: wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia dla trenera wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej oraz wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodnika za osiągnięty wynik sportowy dostępne są na stronie www.mosir.sosnowiec.pl w zakładce „Stypendia, Nagrody i Wyróżnienia": https://www.mosir.sosnowiec.pl/stypendia/nagrody-i-wyroznienia.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Sosnowiec w zakładce: „Nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów”: https://bip.mosir.sosnowiec.pl/menu-przedmiotowe/nagrody-i-wyroznienia-dla-zawodnikow-i-trenerow.html